Interneta veikala Fame.lv noteikumi

 

 

I Kopīgie noteikumi

 

 

1.    Fame.lv interneta veikala (tālāk – Veikals) noteikumi (tālāk – Noteikumi) piemērojami Klientam, veicot pasūtījumu Fame.lv Veikalā

 

2.    Fame.lv ir tiesības koriģēt Veikala Noteikumus. Klientam iepērkoties Veikalā, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas laikā (norādāms pie pasūtījuma).

 

3.    Klientam nav piemērota iespēja iesniegt preču pasūtījumu Fame.lv Veikalā, ja viņš nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem. Visos gadījumos ir pieņemams, ka Klients ir iepazinies ar noteikumiem un tiem piekrīt, ja, pasūtot preces, viņš apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem, nospiežot pogu “PIEKRĪTU”. Tajos gadījumos, kad Klients daļēji vai vispār nepiekrīt visiem vai daļai Noteikumu, tam nav tiesības veikt pasūtījumu elektroniskā veidā Fame.lv, pretējā gadījumā uzskatāms, ka Klients iepazinās un piekrita ar visiem Veikala Noteikumiem.

 

4.    Fame.lv neatbild par tiem gadījumiem, kad veidojas zaudējumi, jo Klients, neskatoties uz tam norādītajām rekomendācijām un pienākumiem, neiepazinās ar Veikala Noteikumiem, kaut gan viņam tāda iespēja tika nodrošināta.

 

 

 

II Privātuma politika

 

 

 

 

1.    Ja Klients vēlas saņemt Fame.lv informatīvos paziņojumus, viņam ir tāda iespēja to izvēlēties, lai tādi paziņojumi tiktu sūtītu.

 

2.    Cookies – tas ir mazs teksta fails, kurš tiek sūtīts uz ikvienas personas ierīci, kas mājaslapu apmeklē, un kādu laiku tajā ierīcē fails tiek saglabāts. Kad nākamreiz apmeklēsiet konkrēto lapu, jūsu pārlūks cookies nolasīs un nodos informāciju atpakaļ mājaslapai vai elementam. Cookies mājaslapā vāktā informācija palīdz atpazīt mājaslapas apmeklētāju, saglabāt mājaslapas vēsturi, un pēc tā atlasīt rādāmo lapas saturu. Cookies Fame-shop.lv mājaslapā domāti, lai: o nodrošinātu mājaslapas secīgu funkcionēšanu o nodrošinātu preču grozu funkcionēšanu o atgādinātu par precēm, kuras ir iepatikušās o vākt mājas lapas apmeklējuma statistiku. Ja vēlaties izdzēst visus savā datorā esošos Cookies, izlasiet lietojamā pārlūka ražotāja instrukcijas, kuras atradīsiet pārlūka Menu ar nosaukumu „Palīdzība”. Piezīme: ja izdzēsīsiet mūsu Cookies, nevarēsiet izmantot dažas mājas lapas iespējas.

 

3.    Klientam, pasūtot preces, ir jānorāda preču piegādei vajadzīgā Klienta personīgā informācija: vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, telefona numurs un cita, piegādei vajadzīgā informācija. Fame-shop.lv apstiprina, ka tādi dati būs izmantojami tikai preču piegādes vajadzībām. Fame-shop.lv apņemas neatklāt tādu informāciju trešajām personām, izņemot Fame-shop.lv partneriem, kas ir saistāmi ar preču piegādi vai ar Klienta pasūtījumu saistāmi pakalpojumi. Jebkādas citas personīgās informācijas atklāšana trešajām personām vienmēr saskaņojama ar Klientu. Visos citos gadījumos trešajām personām jebkuri Klienta personīgie dati var tikt atklāti tikai ar LR tiesību aktos minētajiem noteikumiem.

 

4.    Klients, piereģistrējoties Fame.lv Veikalā kā arī pasūtīdams preces, apņemas sargāt un nevienam neatklāt savus personīgos datus. Ar to arī Klients apstiprina, ka viņš ir pilngadīgs un viņam ir tiesības pasūtīt preces Fame.lv Veikalā. Tajā gadījumā, ja Klients atklāj savus pieslēgšanos datus, Fame-shop.lv nav piemērojama nekāda atbildība.

 

5.    Klients, iepazinies ar Noteikumiem apstiprina, ka viņš ir informēts, ka esot Fame.lv Veikalā, viņa datorā būs Cookies faili (faili, kas sūtāmi no interneta servera).

 

 

 

III Pasūtījuma veidošanas kārtība un nosacījumi

 

 

 

 

1.    Klients, apmeklējot Veikala interneta mājaslapu, izvēlas preces, kuras viņam patīk. Pēc viņa izvēles tiek noformēts preču grozs.

 

2.    Pēc preču groza noformēšanas, Klientam jāievada dati, kuri nepieciešami, lai izvēlētās preces piegādātu: vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, telefona numurs un cita, piegādei vajadzīgā informācija. Fame.lv apstiprina, ka Klienta norādītie dati būs lietojami tikai preču pārdošanas un piegādāšanas mērķiem, nepārkāpjot LR tiesību aktos norādītās prasības par personu datu drošību.

 

3.    Tālāk Klientam jāizvēlas viena no iespējamām apmaksas veikšanas iespējām Fame.lv Veikalā (plašāk – IV Noteikumu daļā). Kā arī tiek izvēlēta optimālā preču piegādes iespēja.

 

4.    Pēdējā logā ģenerējami visi Klienta norādītie dati, pirms to apstiprināšanas, Klientam ir tiek jāpārbauda un ir iespēja izlabot kļūdas, pirms Fame.lv pasūtījuma izsūtīšanas. Klientam tā pat ir iespēja koriģēt personas datus, kuri svarīgi preču piegādei, arī pēc pasūtījuma iesniegšanas. Klientam nav iespējas iesniegt pasūtījumu tikmēr, kamēr viņš nav iepazinies un piekritis Fame-shop.lv Veikala Noteikumiem. Tajā gadījumā, ja pirms preču izvēles Klients nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, tad viņam ir tas jāizdara pirms viņš apstiprina savu pasūtījumu kā arī savus norādītos datus.

 

5.    Kad Klients ir apstiprinājis savu pasūtījumu, viņš tiek automātiski atgriezts Fame.lv. pasūtījums tiek pieņemts no tā brīža, kad to saņem Fame-shop.lv. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka starp Klientu un Fame-shop.lv ir veikts līgums. Taču tāds līgums stājas spēkā tikai tad, kad Fame-shop.lv saņem apstiprinājumu no Klienta izvēlētās bankas (kad izvēlēts maksājums caur internetbanku) par samaksu par piegādātajām precēm; kad tiek samaksāts ar bankas pārskaitījumu, līgums ir aktīvs, kad tiek saņemta samaksa no Klienta; kad maksājams skaidrā naudā preču piegādes laikā vai ar bankas karti pakomātā – līgums uzskatāms par spēkā esošu, kad Klients apstiprina savu pasūtījumu Fame.lv Veikalā.

 

6.    Klientam, iesniedzot pasūtījumu, Fame.lv sistēma automātiski Klientam atsūta e-pastu, kurā norādītas pasūtītās preces kā arī Klienta norādītie dati.

 

7.    Fame.lv, saņemot apstiprinājumu no bankas, ka Klients veica maksājumu par precēm no Veikala, Klientam izsūta ziņu uz e-pastu. Ar bankas ziņu par maksājuma veikšanu, līgums stājas spēkā starp Klientu un Fame.lv Veikalu.

 

8.    Klienta iesniegtais pasūtījums glabājams Fame.lv datu bāzē balstoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem par tādu datu sargāšanu.

 

9.    Visos gadījumos uzskatāms, ka Klients, iesniedzot pasūtījumu, ir iepazinies un piekrīt visiem Veikala Noteikumiem, kā arī ar visiem citiem norādītajiem nosacījumiem, kuri norādīti pie pasūtījuma.

 

10.  Līgums veidojams un pildāms nacionālā valodā.

 

 

 

IV Garantijas un preču cenu veidošana

 

 

 

 

1.    Ikvienas preces īpašības kopīgi norādītas pie ikvienas preces Veikalā.

 

2.    Fame.lv norāda, bet Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar to, ka preces, kuras norādītas Veikalā, ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst reālam preču lielumam, formai un krāsai datora monitora dēļ.

 

3.    Klients piekrīt, ka viņam, veidojot pasūtījumu interneta veikalā, par precēm ir jāmaksā cena, kura ir norādīta pasūtījumā.

 

4.    Cenas Veikalā un pasūtījumā norādāmas oficiālajā valūta ar PVN.

 

5.    Fame.lv pārdod preces, kuras atbilst pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem. Tajos gadījumos, kad Klientam nodotās preces neatbilst vajadzībām, Klients piekrīt nekavējoties paziņot par to telefoniski vai uz e-pastu info@fame.lv, bet Veikals uzņemas atbildību šos trūkumus nekavējoties novērst, ja tie radušies Fame-shop.lv dēļ vai arī trešo personu dēļ, kuras rīkojas Fame-shop.lv vārdā. Fame-shop.lv, ar Klientu novienojoties par labu esošu termiņu, kad trūkumus var novērst, to neizdarot, sniedz Klientam tiesības aizstāvēt tās pēc Latvijas Republikas Civilkodeksā noteiktās kārtības.

 

6.    Fame-shop.lv apņemšanās preču ziņā: Tajos gadījumos, kad precēm ir kāds konkrēts lietošanas termiņš, Fame.lv apņemas tādas preces Klientam pārdot tā, lai Klientam būtu iespēja šo preci lietot līdz tai beigsies lietošanas termiņš. Fame.lv apņemas nodot preces labā kvalitātē kā arī atbilstoši pasūtījumā norādītajām prasībām. Fame.lv apņemas izsniegt Klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Fame.lv neatbild tajos gadījumos, kad Klients nav norādījis pareizo vēlamo preču daudzumu un tās nav saņēmis, jo nav pareizi norādījis. Fame.lv visos gadījumos sniedz Klientam preču sortimentu, kas atbilst Pasūtījumā norādītajiem kritērijiem. Tajos gadījumos, kad pasūtījumā norādīts kāds komplekts, Fame.lv apņemas visas komplekta daļas izsniegt. Preces piegādājamas sapakotas, ņemot vērā tās īpašības, un lai tās būtu iespējams lietot, ņemot vērā to lietošanas mērķi.

 

 

 

V Maksājuma kārtība un termiņi

 

 

1.    Klients samaksā par savām precēm ar vienu no Fame.lv Veikalā norādītajiem veidiem.

 

2.    Ja Klients izvēlējās vienu no interneta apmaksas veidiem, viņš apņemas par pasūtītajām precēm norēķināties nekavējoties, ja Klients izvēlas maksāt par precēm tos piegādes laikā, viņš apņemas samaksāt par precēm, tās saņemot. Citos gadījumos Klients pazaudē tiesības izteikt pretenzijas par preču piegādes termiņa pārkāpumiem, jo pēc Klienta pasūtījuma preču sūtījums tiek formēts tikai tad, kad Fame.lv ir saņēmis apmaksu par precēm.

 

VI Preču atgriešana

 

 

 

 

1.    Klientam ir piedāvāta iespēja mainīt tam nodotās preces ar citām analoģiskām precēm, taču ar citādu izmēru, formu, krāsu, modeli vai komplektāciju vai, ja Klientam prece nepatīk, to ir iespējams atgriezt.

 

2.    Tiesības uz preču maiņu/atgriešanu Klientam ir 14 dienu laikā no pasūtījuma apstprināšanas momenta. Šī Klienta tiesība saistāma ar to, ka Klients var būt neapmierināts ar preces izmēru, formu, krāsu, modeli vai komplektāciju.

 

3.    Preču maiņa vai atgriešana iespējama tikai tad, kad maināmās vai atgriežamās preces atbilst tādām prasībām: tās netika lietotas; netika sabojātas; tika saglabātas preces lietošanas īpašības; tās nezaudēja preces izskatu. Iepakojuma maiņa, apskatot preci, nav uzskatāmi par sabojāšanu vai preces izskata maiņu. Visos gadījumos precēm ir jābūt atgrieztām oriģinālajā iepakojumā.

 

4.    Klientam, atgriežot preces fiziskā Fame.lv veikalā (ja valstī ir Fame.lv fiziskais veikals), visos gadījumos ir jāiesniedz Fame.lv preču iegādes dokumenti.

 

5.    Daiktu maiņas un atgriešanas noteikumi (noteiki viens no tiem likumiem ko tad kopēju atbilst) nostāda preces, kuras var tikt atgrieztas vai mainītas ar pārdevēja piekrišanu: Parfimērijas, kosmētikas un tualetes preparāti; Mazuļu drēbītes; Šūti vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu apakškrekli, naktskrekli, pidžamas vai līdzīgi izstrādājumi; Jostas, korsetes un līdzīgi izstrādājumi; Grāmatas, reprodukcijas un citi poligrāfijas izstrādājumi; Zeķbikses, zeķes, puszeķes un citi līdzīgi izstrādājumi; Mantas, spēles, izņemot sporta un makšķerēšanas piederumus.

 

6.    Tajos gadījumos, kad preces maināmas un maiņas brīdī izveidojas cenu starpība, Klientam ir jāsamaksā Fame veikalam cenas starpību.

 

7.    Tajos gadījumos, kad Fame veikalam nav maiņai vajadzīgās preces, Klientam tiek atgriesta samaksātā summa, neieskaitot cenu par to piegādi.

 

8.    Garantijas termiņš ražošanas defekta gadījumā – 2 gadi.

 

 

 

VII Preču piegāde

 

 

 

 

1.    Fame.lv apņemas preces piegādāt Klientam ne vēlāk kā 1-2 darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas. Tāds termiņš nav spēkā tad, kad Fame.lv noliktavā nav vēlamo preču, bet Klients par to ir informējams. Ar to arī Klients apstiprina, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties šādu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Fame.lv apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un saskaņot preču piegādes detaļas.

 

2.    Klients apņemas, pasūtot preces, norādīt preču piegādes adresi kā arī personu, kas saņems preces.

 

3.    Klients apņemas preces saņemt pats. Tajā gadījumā, ja viņš pats preces saņemt nevar, bet preces piegādātas norādītajā adresē, Klientam nebūs tiesības celt pretenzijas pret Fame.lv par preču piegādi nevēlamam subjektam.

 

4.    Preces, kuras pasūtītas Fame.lv interneta veikalā, piegādājamas ar kurjeru. Piegādes laiku Klients saskaņo ar kurjeru. Tajos gadījumos, kad Klients preci nevar saņemt konkrētajā laikā, viņam nekavējoties ir jāziņo par to Klientu apkalpošanas centram (kontaktus meklēt Veikala sadaļā „Kontakti”).

 

5.    Klienta vainas dēļ vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ kurjeram nav bijusi iespēja piegādāt preces, kurjers vēlreiz saskaņo jaunu laiku ar Klientu, kad viņš preces var saņemt. Atkārtot šādas darbības var divas reizes. Ja Klients trīs reizes nav varējis saņemt preces, tās tiek atgrieztas Fame-shop.lv, bet Klientam nav tiesības vērst pretenzijas par preču nepiegādi laikā. Bez tam, Fame-shop.lv visos gadījumos nav atbildīgs par preču piegādes termiņa neievērošanu, ja preces Klientam nav piegādātas vai piegādātas nelaikā Klienta vainas dēļ vai Klienta atkarīgo apstākļu dēļ.

 

6.    Klientam ir jāinformē Fame.lv uz e-pastu: ja norādītā termiņa laikā prece nav piegādāta, vai arī kurjers kavējas vairāk kā 15 minūtes pēc laika intervāla beigām; ja tika sūtīts e-pasts uz kurjera norādītu e-pastu un nav saņemta atbilde 4 darba stundu laikā, vai arī, ja tika zvanīts uz norādīto numuru un nav saņemta atbilde; ja piegādājot preces kurjers izturas necienīgi, ir nekārtīga izskata; visos gadījumos nekavējoties informēt Fame.lv, ja sūtījums pasniegts sabojātā iepakojumā, tā pat gadījumos, kad sūtījumā pasniegtas nepasūtītās preces vai neatbilst preču daudzums, nav pilns preces komplekts, nav atbilstošs lielums.

 

7.    Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci saņurkātu, slapju vai citādi sabojātu, Klientam ir kurjera klātbūtnē šīs detaļas jānorāda formā, vai jāsastāda atsevišķs akts tādu trūkumu dēļ. Tas Klientam jādara kurjera klātbūtnē. Ja tāda darbība nav veikta, Fame.lv nav atbildīgs par to, ka preces ir sabojātas, ja Klients to nav norādījis konkrētā aktā.

 

8.    Tādos gadījumos, ja Klients ievēro, ka sūtījumā nav pilnas preces komplektācijas vai prece nav tās atbilstošajā izmērā, krāsā, Klientam nekavējoties par to jāziņo Fame.lv

 

 

 

VIII Citi noteikumi

 

 

1.    Visi ziņojumi Fame.lv ir jāiesniedz elektroniskā veidā klientu apkalpošanas centrā (meklēt Veikala sadaļā „Kontakti”).

 

2.    Līgums starp Klientu un Fame.lv veidojams un izpildāms valsts valodā.